Privacy- en cookieverklaring

Tandartspraktijk Maura van den Winkel
in de Pijp, in Amsterdam

Je privacy wordt door ons gerespecteerd.

Tandartspraktijk Maura van den Winkel neemt passende maatregelen om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert.

Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die je gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: 
– NAW gegevens;
– Geslacht;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer
– Gegevens betreffende je gezondheid;
– De naam van je zorgverzekeraar;
– Behandelgegevens;
– IP-adres in geanonimiseerde vorm

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van je verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van je medisch dossier;
 • Het bijhouden van je medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het doorverwijzen naar een specialist;
 • Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten.

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derde partijen, zoals onze tandtechniekers, indien jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Gegevensverstrekking zonder jouw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen jou en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Voor het bewaren van jouw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.

Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

De bewaartermijnen van jouw medische gegevens zijn opgenomen in het bewaarbeleid Tandartspraktijk Maura van den Winkel.

Beveiligingsmaatregelen

Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Zo hebben wij onze website beveiligd met een SSL certificaat.

Verder wordt er binnen de praktijk ook een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om je van dienst te zijn, hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden, zoals Independer (om je te informeren over de huidige tandartstarieven, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Infomedics (zodat je snel informatie kunt vinden over betalingen).
Wij maken je er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden je aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat je daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies.

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

In je browser kun je de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kun je eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit lees je na in de handleiding van je browser.

Jouw rechten

Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen.

 • Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw gegevens.
 • Ook kun je ons verzoeken om jouw gegevens aan jou of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken.
 • Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van jouw gegevens.
 • Je kunt bovendien jouw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken.

Je kunt je verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@tandartsmaura.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur; donderdag tussen 12.00 uur en 20.00 uur) via 020-6769636. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op je verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hier.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 augustus 2019.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kun je hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Tandartspraktijk Maura van den Winkel

Van Woustraat 176
1073LX Amsterdam

info@tandartsmaura.nl

020-6769636